researchLatvia
zinātne Latvijai
Zināšanu sabiedrība
Paragraphs
blues background with white cables

Zināšanu sabiedrība

8. maijs, 2024. gads

Zināšanu sabiedrība

Paplašinot mūsu Eiropas mantojumu ar fokusu uz integrētu zinātni un vērtības radīšanu, mūsu tālākais mērķis ir veidot zināšanu sabiedrību — tādu, kas gūst labumu no zināšanām, mācībām un praktiskas visa veidu zināšanu pielietošanas. Zināšanu sabiedrība ir pamats, uz kura, attīstot sabiedrības līdzdalību un kritisko domāšanu, balstās stipra valsts un nobriedusi demokrātija. 
Mēs ticam, ka zināšanu kultūra rada vislabākās iespējas spēcīgas pilsoniskās sabiedrības radīšanai un uzturēšanai pasaulē, kas nepārtraukti mainās. Sabiedrības līdzdalība un pilsoņu zinātne var kļūt par atzītu un nozīmīgu daļu no kopējās pētniecības vides.
Integrētā zinātne spēlē svarīgu lomu izglītības sistēmas pilnveidošanā, veicinot sabiedrības labklājību un radot nemateriālas vērtības no sabiedrības veselības līdz tās kultūras identitātei. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums nacionālā, reģionālā un Eiropas līmeņa konkurētspējā, izaugsmē un labklājībā.