researchLatvia
zinātne Latvijai
Ceļā uz integrētu zinātni
Paragraphs
blues background with a molecule

Ceļā uz integrētu zinātni

11. aprīlis, 2023. gads

Ceļā uz integrētu zinātni

Integrētās zinātnes modelis ietver sevī fundamentālas strukturālās pārmaiņas sabiedrībā, izglītības sistēmā un ekonomikā. Pirmkārt, tas paredz zinātkāres dzītu un izaicinājumiem pilnu sadarbību starp visām zinātnes nozarēm no fizikas līdz antropoloģijai, stiprinot katru no tām un palielinot to inovācijas potenciālu. Šo starpdisciplināro integrāciju ievērojami veicina arī vispārējais digitālais pavērsiens pētniecībā. Otrkārt, šī integrācija ir starptautiska visos zinātniskās darbības līmeņos no izglītības līdz pētījumu rezultātu izmantošanai praksē. Zinātniska izcilība un starptautiska sadarbība ir galvenie vērtēšanas parametri Latvijas pētniecības politikā. Mēs arvien vairāk redzam zinātnē bāzētu zināšanu radīšanu kā starptautisku, starpdisciplināru un starpnozaru partnerības aktivitāšu iznākumu.
Trešais būtiskais zinātniskās integrācijas aspekts ir pētniecības un biznesa vides mijiedarbība, kas veicina inovācijas. Mūsu mērķis ir būtiski palielināt privāto-akadēmisko partnerību skaitu vidējā termiņā, kā arī gūt nozīmīgus ieguvumus no jaunatklājumos balstītas ekonomikas ilgtermiņā.
Zinātnes integrācija stiprina arī Latvijas valstiskumu, veidojot zināšanu sabiedrību — tā kļūst noturīgāka nacionālās drošības, pilsoniskās līdzdalības, kā arī digitālo un plašsaziņas līdzekļu pratības kontekstā.