researchLatvia
zinātnes nozares
sociālās zinātnes
Vērtība no sabiedrības un sabiedrībai
Paragraphs

Vērtība no sabiedrības un sabiedrībai

Sociālajām zinātnēm ir būtiska loma gan jaunu atziņu radīšanā, gan citās nozarēs atklāto zināšanu piemērošanā un izmantošanā. Daudzi sociālo zinātņu pārstāvju gan ar saviem pētījumiem, gan sabiedriskajām aktivitātēm palīdz radīt vairāk iekļaujošu un radošu sabiedrību. Tāpat arī mūsdienās drošības jautājumi bieži vien ir tieši sociālie jautājumi.
Sociālās zinātnes ir neaizstājamas, aprēķinot inovāciju un jaunu zināšanu juridisko, morālo, ekonomisko un sociālo ietekmi. Tādā veidā tās nepastarpināti kalpo biznesa, valsts pārvaldes un sabiedrības kopējām interesēm. Vien no pēdējā laika zinātnes ekosistēmu pētījumiem pat liecina, ka sociālo zinātņu pētījumos ir balstīta vismaz puse funkcionālajām inovācijām Latvijā, kuras ir saistītas ar lietotāju pieredzi, dizainu, stratēģijām, ieviešanu tirgu un plūsmu vadību. Sociālās zinātnes spēlē integrējošu lomu pārvaldības uzlabošanā, biežie vien ciešā sadarbībā ar masu medijiem kritiski iztaujājot sabiedrības paradumus un valdošos diskursus.
Vispārējā digitālā transformācija ciešāk sasaista informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, sociālās un humanitārās zinātnes jaunos starpdisciplināros veidos. Pētot un izplatot digitālo pratību, sociālās zinātnes veicina ievērojamas izmaiņas visos izglītības sistēmas līmeņos.