researchLatvia
zinātnes nozares
dabaszinātnes
Pastāvēs, kas tīklosies
Paragraphs

Pastāvēs, kas tīklosies

Pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā lielākajā daļa Latvijas dabaszinātņu nozaru mainījās gan zinātnes organizācijas, gan pētniecības vadība un rūpniecības partneru attiecības. Mūsdienās, jau izceļoties ar nozīmīgu ietekmi, dabaszinātnēm tiek piešķirta prioritāte daudzos Latvijas pētniecības rīcībpolitikas dokumentos. Šo jomu raksturo arī spēcīga pētniecības kopiena, efektīva sadarbība starp vadošajām iestādēm un pieaugoša integrācija ar augstākās izglītības sistēmu.
Dabaszinātnes Latvijā pārstāv vairākas izcilas zinātniskas organizācijas ar spēcīgām starptautiskām ambīcijām, piemēram, Latvijas Universitātes (LU) Cietvielu fizikas institūts (CFI), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (LOSI) un Latvijas Biomedicīnisko pētījumu un studiju centrs (LBMC), kā arī vairāki citi LU institūti un fakultātes.
Starpdisciplīnu pētniecības potenciāls palielinās, kad sadarbojas partneri ar savstarpēji papildinošu pieredzi. Piemēram, Baltijas Biomateriālu izcilības centrs (BBIE) apvieno materiālu dizaina pētniecības iestādes (Rīgas Tehniskā universitāte — RTU), klīnikas (Rīgas Stradiņa universitāte — RSU) un ķīmiskās sintēzes, un pirmsklīniskos testus (LOSI).
Farmaceitiskajai pētniecībai ir nākusi par labu ciešā sadarbība ar nopietniem rūpniecības partneriem, savukārt fizika un materiālzinātne ir stiprinājušas vairākus jaunus uzņēmumus, kas tagad iekaro starptautiskos tirgus ar inovatīviem produktiem.