researchLatvia
zinātnes nozares
inženierzinātnes
IKT labākai sabiedrībai
Paragraphs

IKT labākai sabiedrībai

Tā kā tehnoloģijas un IT rīki ietekmē un maina politiskās, ekonomiskās un sociālās sistēmas, ir augusi nepieciešamība pārdomāt to, kā funkcionē sabiedrība pašos tās pamatos. Sabiedrības līdzdalība ir iespējama vēl iepriekš nebijušos apmēros, informēti lēmumu pieņemšanas procesi kļuvuši iespējami visos pārvaldes līmeņos un arī racionalitātes pielietojums kopumā ir kļuvis krietni iespējamāks.
Vieda tehnoloģiju pielietojamība nodrošina daudz efektīvākus pakalpojumus katram indivīdam un stimulē vērtības rašanos sabiedrībai kopumā arī ilgtermiņā. Padziļinātu zināšanu izmantošana sociālās sistēmās un IT pieejamība spēj mainīt veidu, kā mēs iegūstam labākas pieredzes un izaugsmi. Viedās pilsētas, viedā lauksaimniecība, jaunas mobilitātes iespējas un tādas globālas pārmaiņas kā lietu internets ilustrē šīs inteliģentās sistēmas un viedās vides.
Inženierija tiecas konstruēt kiber-fizisku, bio-tehnisku un pat jaunu bioloģisku kārtību. Tehnoloģiju un neirozinātņu apvienojums (piemēram, RTU, LU, RSU) ir vitāli svarīgs turpmākām sociālām pārmaiņām. Latvijas inženieri savu artavu sniedz arī drošībai un sabiedrības noturībai. Pētniecības trajektorijas virzās no fiziskas drošības uz kiberdrošību, no jaunu materiālu radīšanas un pielietošanas uz plaša spektra enerģijas sistēmu drošības problēmu izpēti, no izaicinājumiem, ko radījušas klimata pārmaiņas, uz ilgtspējības attīstības atbalstīšanu, jo visas šīs jomas atbild par cilvēka dzīves kvalitāti.