researchLatvia
zinātne Latvijai
Eiropas dimensija
Paragraphs
EU flag

Eiropas dimensija

11. aprīlis, 2023. gads

Eiropas dimensija

Latvijas zinātne ir cieši saistīta ar ES līmeņa īstermiņa un ilgtermiņa attīstības stratēģijām. Pētniecības prioritātes Latvijā ir saskaņotas ar plānotajiem ES pētniecības mērķiem, misijām un, jo īpaši, ar Horizon Europe un citām programmām. Tas ir izaicinājumos balstīts modelis, ko raksturo atgriezeniskums, iekļaušana un atvērtība.

Mēs veidojam stabilu un spēcīgu nacionālo zinātnes vidi, ļaujot rasties starptautiskām un publiskāmprivātām partnerībām. Tās ietvaros aug inovāciju skaits, un parādās arvien vairāk sadarbības un mobilitātes iespēju. Mūsu unikālā pozīcija ļauj radīt zināšanas un vērtību reģiona un ES ietvaros, kā arī izmantojot vēsturiskās attiecības ar NVS valstīm.

Kopumā mūsu vīzija par integrētu zinātni atspoguļo Eiropas zinātnes pamatprincipus, kādi tie bijuši jau kopš reformācijas un Jaunajiem laikiem. Tā ir balstīta zināšanu un racionalitātes kultūrā, kas veic pienesumu kopīgajam labumam. Tā fokusējas uz izcilību, un tās izaugsme ir neatdalāma no caurskatāmības un atbildības.

Piederība Eiropas pētnieciskajai telpai definē mūsu pozīciju globālajās vērtību ķēdēs. Tā mēs palīdzam īstenot visai pasaulei nozīmīgas pētniecības misijas, tiecoties radīt labāku sabiedrību undrošāku pasauli.