researchLatvia
zinātne Latvijai
Zināšanu vērtība
Paragraphs
blues background with white cables

Zināšanu sabiedrība

8. maijs, 2024. gads

Zināšanu vērtība

Robežas starp dažādām zinātnes nozarēm izzūd, un mēs tikai priecātos tās sagraut pavisam. Par spīti atsevišķiem izciliem sasniegumiem, pašu spēkiem mainīt veselas zinātniskās paradigmas Latvijas pētniekiem vēl ir tikai priekšā. Šī iemesla dēļ mēs veidojam integrētās zinātnes modeli — tādu pētniecības un inovāciju ekosistēmu, kurā tiek kultivēta mijiedarbība starp dažādām zinātnes nozarēm un institūcijām, sabiedrību un akadēmisko vidi, biznesu un kultūru, nacionālo un globālo zinātnes pasauli.