zinātnes ekosistēma
Industrial research
2

zinātniskie institūti