researchLatvia
zinātnes nozares
bioekonomika
Bioekonomikas pētniecība
Paragraphs

Bioekonomikas pētniecība

Bioekonomika sistemātiski meklē jaunus risinājumus mūžsenām problēmām. Tā ietver sevī visu, kas saistīts ar pārtiku, klimatu, dabas resursiem, lauksaimniecību un vidi kopumā. Bioekonomika nav tikai fonētiski līdzīga biofarmācijai un biomedicīnai — visas šīs jomas ir savstarpēji saistītas. Risinot plaša spektra problēmas, bioekonomikas pētniecības pienesumu var just gan sabiedrības vispārējā drošībā un veselībā, gan arī ilgtspējībā.
Dažādas lauksaimniecības, pārtikas ražošanas, veterinārās medicīnas, zvejniecības un mežniecības disciplīnas mainās un kļūst savstarpēji neatdalāmas, tādejādi arī radot bioekonomikas lauku. Gandrīz piektdaļa Latvijas zinātnieku darbojas tieši šajā sfērā. Ņemot vērā, kā attīstās pētniecības, biznesa un publiskā sektora integrācija, arvien lielāks potenciāls ir novērojams prototipēšanai, uz komercializāciju orientētiem eksperimentiem un starptautiskai sadarbībai.
Pateicoties dabas resursiem, bioloģiskajam mantojumam un klimata īpatnībām, šī pētniecības joma ietver unikālas vietējās zināšanas. Integrējot eksaktajās zinātnēs, inženierijā un IT, šīm zināšanām piemīt liels jaunatklājumu potenciāls. Vienlaikus arī sociālās zinātnes maina mūsu perspektīvu par bioekonomikas saturu. Pētniecība un jaunu bioproduktu radīšana iet roku rokā ar tehnoloģiskiem jaunatklājumiem.