researchLatvia
zinātnes nozares
sociālās zinātnes
Standarti, ko uzturēt
Paragraphs

Standarti, ko uzturēt

Antropoloģija Latvijas akadēmiskajā vidē parādījās pirms tikai nedaudz vairāk kā desmit gadiem. Kopš tā laika šī nozare ir iekarojusi prominentu vietu starp Latvijas sociālajām zinātnēm, piedāvājot kvalitatīvo pētījumu metodoloģijas plašam tematiskam klāstam no likumiem līdz mīlestībai. Šis apakšnozares sekmes atspoguļo sociālo zinātņu specifiku Latvijā — lielākoties tiek veikti samērā neliela mēroga pētījumi ar izteiktiem tuvplāniem, izcilam pētniekam vai nelielai pētniecības komandai kombinējot kvantitatīvu un kvalitatīvu datu analīzi. Varētu teikt, ka tā ir kā augstas precizitātes medicīna sociālajos jautājumos.
Ārpus akadēmiskās vides, sociālo zinātņu laukā dominē lietišķie un tirgus pētījumi. Spēcīgas saites ar Ziemeļeiropas akadēmiskajām tradīcijām un labo praksi uztur tādu Skandināvijas augstākās izglītības institūciju kā Stokholmas Ekonomikas augstskola un Kopenhāgenas Universitāte klātbūtne (pēdējā ir pārstāvēta doktora līmeņa studiju programmā Rīgas Juridiskajā augstskolā). Starptautiskās sadarbības apjomi pieaug gadu no gada, tostarp ļaujot izmantot vietējos datus starptautiskiem salīdzinošiem pētījumiem un sociālo zinātņu kompetences citām zinātnes nozarēm.