researchLatvia
zinātnes nozares
dabaszinātnes
Kvantu lēciens izcilībā
Paragraphs

Kvantu lēciens izcilībā

Paralēli lieliem institūtiem vai milzīgām laboratorijām augstu starptautisku atpazīstamību ir ieguvušas arī dažas relatīvi nelielas pētniecības grupas vai pat indivīdi ar izciliem sasniegumiem.
Kā spilgtu piemēru te varētu minēt Eiropas Pētniecības padomes (ERC) grantu par novatorismu kvantu skaitļošanā. Tas būtiski veicināja kvantu informācijas teorijas un kvantu skaitļošanas attīstību Latvijā.
Fundamentālie un lietišķie pētījumi mīksto magnētisko materiālu, šūnu bioloģijas un nanomateriālu jomās tiek publicēti visaugstākā līmeņa zinātniskajos žurnālos. Tāpat arī starptautiski ir atzīta Daugavpils Universitātes pētnieku kompetence ekoloģijas un sistemātikas jomās.
Ņemot vērā nesenos novatoriskos atklājumus bioloģijā un IT tehnoloģiju attīstību, 21. gadsimts dažkārt tiek dēvēts par “bioloģijas gadsimtu”. Latvijas pētnieki labprāt pieņem šo izaicinājumu, koncentrējoties uz tādām nozīmīgām tēmām kā mūsdienu sabiedrības veselības jautājumi, klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība.
Zināšanas par precīzu olbaltumvielu struktūru ievērojami atvieglos nākotnes farmaceitisko produktu izstrādi un palīdzēs pielāgot esošās olbaltumvielas nākotnes rūpnieciskajām vajadzībām. Divi zinātniskie institūti (BMC un LOSI) aktīvi strādā olbaltumvielu struktūras noteikšanā. Ciešā sadarbībā ar molekulārajiem biologiem un ķīmiķiem sintētiķiem tiek noteiktas jaunas vakcīnas un jaunas zāļu mērķmolekulas. Kopš 2018. gada Latvija ir ES strukturālās bioloģijas tīkla Instruct-ERIC dalībniece, tādējādi sagaidāma turpmāka strukturālās bioloģijas popularizēšana Latvijā.
Mikroorganismi ir cilvēka veselības un labsajūtas pastāvīgi partneri un drauds. Taču tie arī sniedz bioķīmisku pamatu videi draudzīgas ķīmiskās sintēzes risinājumiem, ko nākotnē izmantos piesārņojuma attīrīšanai. LBMC un LU eksperti vēlas noteikt cilvēka zarnu mikroorganismus, kā arī optimālos baktēriju konsorcijus ķīmiski piesārņotas vides attīrīšanai.
Vēzis ir pastāvīgs cilvēces drauds. BMC, RSU Onkoloģijas institūts un LU zinātnieki veic ar vēzi saistītus pirmsklīniskos pētījumus. Valsts iedzīvotāju genoma datubāze (VIGDB) ir Latvijas biobanku iniciatīva, kas uzkrāj informāciju un pacientu materiālus profilakses, zinātniskajiem un terapeitiskajiem mērķiem. Kopš 2016. gada VIGDB ir ES biobanku tīkla BBMRI-ERIC dalībniece.