researchLatvia
zinātnes nozares
humanitārās un mākslas zinātnes
Identitāte un politika
Paragraphs

Identitāte un politika

Atšķirībā no lielākas daļas citu nozaru, humanitārās un mākslas zinātnes pilda dubultu funkciju. Tās ne tikai vairo zināšanas par pasauli, bet arī veido nacionālās, sociālās un citas identitātes. Tādā ziņā latviešu valodas un kultūras un pētniecības saknes iesniedzas vēl tā sauktās nacionālās atmodas un ar to saistītās nacionālās identitātes veidošanās laikā. Kopš tiem laikiem sazēlušais apakšnozaru un pētījumu virzienu kopums tagad piedzīvo integrētas pārmaiņas atbilstoši 21. gadsimta vajadzībām. Tādu apakšnozaru kā bioētika vai ar tehnoloģijām saistītā psiholoģija izpētes misijas neievēro valodu vai valstu robežas, un pavisam drīz liks izvaicāt arī cilvēka kā sugas noteiksmes.
HMZ daudzos veidos kalpo plašākas sabiedrības interesēm, piemēram, attīstot kritisko domāšanu, veicinot taisnīgumu un demokrātiju un radot jaunus saskares punktus sabiedrībai un zinātnei latviešu valodā un kultūrā. Veidojot zināšanu sabiedrību, HMZ sniedz vienu no lielākajiem ieguldījumiem sabiedrības ilgtermiņā noturībā pret dažādiem draudiem.