Paragraphs

Specializācija un inovācijas

Šobrīd Latvijas Medicīnas un veselības zinātnes (MVZ) industriālie līderi ir meklējami ķīmijas un farmācijas nozarēs. Augstākais jaunatklājumu patentu skaits nacionālā un starptautiskā līmenī ir medicīniskās ķīmijas sektorā. Biomedicīnas, biofarmācijas, medicīnisko tehnoloģiju un biotehnoloģiju jomas ir starp prioritātēm Latvijas viedās specializācijas stratēģijā, kas paredz ekonomiskas pārmaiņas, lai radītu augstāku pievienoto vērtību, produktivitāti un resursu izmantošanu.
Šī stratēģija kā prioritāti sevī iekļauj arī finansiālu un politisku atbalstu pētniecībai, kā arī administratīva līmeņa iniciatīvas, kas saistītas (taču ne ierobežotas) ar ķīmiskajām un biotehnoloģiskajām metodēm un produktiem, kas nodrošina farmaceitisku un bioaktīvu substanču ražošanu, jaunu un jau esošu cilvēku un veterināro medicīnisko produktu attīstību un pētniecību; molekulāru un pielāgotu ārstēšanu, diagnostikas metodes un šūnu tehnoloģijas, funkcionālos ēdienus un terapeitisko kosmētiku. Vairākas pētniecības iestādes fokusējas uz augstas precizitātes zāļu attīstību, kas ietver sevī arī medicīnisku pētniecību, izmantojot kompleksus datus, lai radītu un ieviestu pielāgotu ārstēšanu katram pacientam un katram konkrētajam stāvoklim.
Kopumā klīniskā un medicīniskās pētniecības aktivitāte Latvijā ir dinamiska, un vairums jauno pētnieku jau ir augsti kvalificēti gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Šis ir mūsu spēks Eiropas līmenī, kas arī turpmāk ir mērķtiecīgi jāatbalsta.