researchLatvia
zinātnes nozares
sociālās zinātnes
Identitāte un drošība
Paragraphs

Identitāte un drošība

Vēsturiska pieredze, spēja elastīgi reaģēt uz šodienas problēmām un izcili individuāli talanti ļauj runāt par Latvijas sociālo zinātņu pārstāvju ekspertīzi tādos pētījumu virzienos kā migrācija, diasporas pētniecība, demogrāfija un jauniešu mobilitāte, piemēram, Latvijas Universitātes (LU) Diasporas un migrācijas pētījumu centrā. Pēcpadomju vēsture piedāvā unikālas pētniecības iespējas attiecībā uz pāreju no sociālisma uz kapitālismu, no totalitāras valsts iekārtas uz liberālu demokrātiju, kā arī rada perspektīvu pētījumiem par liela mēroga daudznacionālas migrācijas ilgtermiņa ietekmēm.
Cieši saistītas ar nacionālu un Eiropas Savienības (ES) identitāti, sociālās zinātnes ir būtiskas cilvēkdrošības jautājumu risināšanai. No vienas puses, tas nozīmē sekot tendencēm un iezīmēt stratēģijas jaunu vērtību radīšanai, kas palīdzētu stiprināt ES vienotību un demokrātiju globālā līmenī. No otras puses, kad valsts drošība kļūst vairāk atkarīga no stratēģiskās komunikācijas nevis stratēģiskā arsenāla, vērtību un viedokļu pētījumi, sociālās atmiņas izpēte un vispārēja kritiskās domāšanas stimulēšana sniedz līdzekļus cīņā pret hibrīdiem apdraudējumiem, viltus ziņām un agresīvu populismu. Šo jautājumu ekspertīze visā reģionā ievērojamā līmenī ir attīstīta Rīgā bāzētajā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrā. Mūsdienu komunikācijas jautājumus un medijpratību zinātnieki pēta arī Vidzemes Augstskolā un citās augstākās izglītības iestādēs, veidojot iestrādnes sabiedriskām un politiskām iniciatīvām.