researchLatvia
zinātnes nozares
bioekonomika
Dabīgas un nacionālas priekšrocības
Paragraphs

Dabīgas un nacionālas priekšrocības

Latvijas atrašanās vieta nodrošina izcilas pētniecības iespējams — it īpaši ES ģeogrāfijas kontekstā, — jo visi gadalaiki šeit ir vienlīdz intensīvi. Klimats un dabiskā vide nodrošina augstas kvalitātes un ekoloģiski tīru pārtiku, kā arī garšu dažādību, ko atspoguļo teicamas bioķīmiskās kombinācijas. Klimata pārmaiņu dēļ šodienas pētniecība Latvijā noderēs ziemeļu reģioniem nākotnē.
Ģeopolitiskā vēsture ir radījusi Latvijai ir arī citas unikālas iespējas. Tostarp ir tikai šeit sastopama bioloģiskā daudzveidība, oriģināli dārzkopības resursi un īpaši izteikta pretestība pret augu slimībām. Ģenētiskās un mikrobioloģiskās kartēšanas rezultātā ir izveidotas vairākas valstiska līmeņa datu bāzēs (piemēram, BIOR), kas ir pieejamas pētniecības nolūkiem. Dabisko resursu pieejamība — piemēram, augsne, kas piemērota lauksaimniecībai, meži un pļavas, — nodrošina vidi, kurā iespējams netraucēti veikt arī ilgtermiņa zinātniskus pētījumus.
Neskartās dabas platības rada potenciālu tūrismam un citiem ekosistēmu pakalpojumiem. Mežniecība un lauksaimniecība savukārt nākotnē spētu kompensēt to negatīvo oglekļa dioksīda ietekmi, ko šobrīd uz vidi atstāj citas rūpniecības nozares.