researchLatvia
zinātnes nozares
humanitārās un mākslas zinātnes
Vērtību novērtēšana un māksla
Paragraphs

Vērtību novērtēšana un māksla

Dažādas humanitāro un mākslas zinātņu apakšnozares sniedz pienesumu kultūras, radošuma un iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Humanitārās zinātnes ir neaizvietojamas, kad jāmēģina izprast citu zinātņu atklājumu un tehnoloģisko jauninājumu ietekmi uz cilvēku.
Humanitāro un mākslas zinātņu (HMZ) pētniecības centri Latvijā atrodami galvenokārt Latvijas Universitātes (LU) institūtos un citās augstākās izglītības iestādēs. Starp pēdējām izceļas klasiskās Latvijas Mākslas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas, un Kultūras akadēmija, kuras izstrādā arī kopīgu doktorantūras platformu. Spēcīga zinātniskā bāze ir arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) un tādām kultūras institūcijām kā Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs vai Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.
HMZ lauka lielā daudzveidība un salīdzinoši nelielās institūcijas izceļ individuālu pētnieku lomu un personīgo starptautisko sakaru nozīmi Latvijas zinātnes attīstībā. Humanitārās un mākslas zinātnes ir cieši saistītas ar kultūras procesu, ko atspoguļo nozares sadarbība ar mantojuma institūcijām un radošo industriju.