researchLatvia
zinātnes nozares
Medicīnas pētniecības integrācija
Paragraphs

Medicīnas pētniecības integrācija

Medicīnas un veselības zinātnes (MVZ) spoži izceļas starp citām pētniecības jomām integrētās zinātnes kontekstā. Zinātniskās institūcijas, medicīniskā izglītība un lielākās valsts slimnīcas veido cieši sasaistītu ekosistēmu ar pieaugošu privāto partnerību. Šī joma uzskatāmi demonstrē ieguvumus, ko sniedz akadēmiskās vides atbilstība sabiedrības interesēm, radot pamatu sabiedrības veselības diskursam. Dažādus nozares aspektus cieši saista arī tās pārstāvji paši par sevi — daudzi zinātnieki paralēli pētniecībai ir arī praktizējoši ārsti un pasniedzēji.
Medicīnas ir bijusi un joprojām ir viena no visvairāk starptautiski pētītajām jomām. MVZ pētījumos iesaistītas tādas jomas kā inženierija, materiālzinātnes, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī sociālās un humanitārās zinātnes. Medicīnas un veselības zinātņu sfēra arī labi ilustrē pastāvīgo attīstību, kas caurvij visu pētniecības ciklu no laboratorijas līdz klīniskai un eksperimentālai pētniecībai, vienlaikus atgriežoties pie fundamentālas zinātnes un starpdisciplināras pētniecības, kā arī radot pievienoto vērtību īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvā.