researchLatvia
zinātne Latvijai
Vērtības radīšana
Paragraphs
blues background with a molecule

Vērtības radīšana

11. aprīlis, 2023. gads

Vērtības radīšana

Zinātne Latvijā ir orientēta uz vērtības radīšanu. Mēs vienlīdz lepojamies ar fundamentāliem atklājumiem un praktiski pielietojamu pētniecību, ticot, ka inovācijas ir neatdalāmas no akadēmiskas precizitātes un zinātniskas izcilības. Tāda zinātne ir vērtīga globālām pētniecības misijām, spēj attīstīt jaunas zināšanas savā nozarē vai padziļināt nacionālās identitātes izjūtu.
Šobrīd pētniecības un inovāciju lielākais izaicinājums Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) kontekstā ir esošo paradumu maiņa uz aktivitātēm, kas efektīvāk izmantotu resursus, un tādejādi radītu lielāku pievienoto vērtību. Šo mērķi mēs cenšamies sasniegt, palielinot investīcijas un mazinot institucionālus šķēršļus. Latvijas zinātnes politika tiek izstrādāta tā, lai radītu maksimāli daudz iespēju gan zinātnes un izglītības sistēmā, gan biznesa vidē.
Būtiska daļa no vērtības radīšanas procesa ir atvērtas zinātniskās kopienas ietekme uz sabiedrību, veidojot pētniecību atbilstoši cilvēku interesēm, kā arī nacionālajām un Eiropas Savienības prioritātēm. Vērtību savā ziņā rada arī pētniecības komunikāciju dažādām auditorijām un ieinteresētajām pusēm.