researchLatvia
zinātnes nozares
sociālās zinātnes
Visi jautājumi ir sociāli
Paragraphs

Visi jautājumi ir sociāli

Iespaidīgu pētniecisko potenciālu un tiešu ietekmi uz sabiedrībā notiekošo valstiskā līmenī demonstrē starptautiski finansētā domnīcas Providus, kuras specializācija ir sociāli un politiski jutīgākie jautājumi. Reģionālajos jautājumos starptautiski atzīti eksperti darbojas tādā privātā pētniecības institūcijā kā Austrumeiropas politikas pētījumu centrs.
Attiecībā uz vietējo zināšanu izmantošanu globālu jautājumu risināšanai, no visām zinātnes institūcijām vissekmīgākais ir Baltic Studies Centre (Baltijas studiju centrs — BSC), privāta bezpeļņas organizācija, kas specializējas ilgtspējīgas lauku un reģionālās attīstības, agro-pārtikas sistēmu, lauksaimniecības un inovāciju jomās. Tā ir izveidojusi sadarbību ar visām nozares vadošajām universitātēm ES valstīs un lepojas ar redzamību arī globālā līmenī. BSC veiktie pētījumi sasaista dažādas sociālo un lauksaimniecības zinātņu apakšnozares, radot zināšanas, kas vienlīdz nozīmīgas zinātnei, uzņēmējdarbībai un reģionālajai drošībai.
Atsevišķu izcilības sfēru sociālo zinātņu kompetences sāk veidot finanšu tehnoloģiju laukā. Gan jaunuzņēmumi, gan vadoši finanšu pakalpojumu sniedzēji arvien vairāk iegulda pētījumos, kas ļautu to klientiem sniegt labākus pakalpojumus ar pilnīgi jauniem risinājumiem no padziļinātas blokķēdes tehnoloģiju izpratnes un izmantošanas līdz papildu finanšu drošības radīšanai.