researchLatvia
zinātnes nozares
bioekonomika
Viena joma, dažādas nozares
Paragraphs

Viena joma, dažādas nozares

Vēsturiski veterinārija ir vairāk saistīta ar lauksaimniecību, taču mūsdienu Latvijā tā lēnām sliecās medicīnas virzienā, radot vēl nebijušas iespējas jaunu tehnoloģiju un eksperimentu testēšanai. Pētījumi par izturību pret mikrobiem, vides ietekmi uz bioloģiskām sistēmām, pārtikas drošību un slimībām, ko dzīvnieki spēj pārnest uz cilvēkiem, integrē dažādas apakšnozares — piemēram, veterināro zinātni un sabiedrības drošību — “Vienotas veselības” (One health) konceptā. BIOR un LBTU Veterinārās medicīnas fakultāte šajā sfērā veic pētījumus par lipīgām slimībām, ģenētisko analīzi, klīnisku izmēģinājumu jauninājumiem, farmakoloģiju un morfoloģiju.
Eko saimniecības, dabīgie izejmateriāli un atjaunojamie resursi apvieno sevī globāla mēroga raizes par nākotni un vietējā biznesa potenciālu. Arī ar lauksaimniecību saistītā izpēte nodrošina arvien vairāk jaunu zināšanu par augu un dzīvnieku slimību ierobežošanu, vienlaikus veicinot produktivitāti. Savvaļas dzīvnieku pētniecība iekļauj sevī gan mežzinātnes, veterināriju, gan arī sociālās zinātnes.
Bioekonomika arvien vairāk izmanto inženierijas risinājumus, lai spētu automatizēt rūpniecību un ievāktu datus, kā arī lai apgādātu enerģijas sektoru ar alternatīvām degvielām un citiem ilgtspējīgiem izejmateriāliem, pielāgojoties klimata izmaiņām. Vides risinājumu institūts tādā ziņā ir starpdisciplināras integrācijas izcilības paraugs. Šajā institūtā starptautiska sadarbība starp zinātniekiem, māksliniekiem, inženieriem un praktiķiem rada ad hoc starpdisciplināras komandas, kas konstruē un attīsta vēl nebijušus un videi draudzīgus risinājumus. Sistemātisku, sociāli orientētu ne-koksnes produktu un pārtikas pētniecību veic Baltic Studies Centre.