researchLatvia
zinātnes nozares
medicīnas un veselības zinātnes
Zināšanas veselībai un inovācijām
Paragraphs

Zināšanas veselībai un inovācijām

Medicīnas pētniecība Latvijā sekmē globālās un Eiropas pētniecības misijas, specializējoties biomedicīnas un biofarmācijas jomās un attīstot medicīnas tehnoloģijas un biotehnoloģijas. Lai arī medicīnas zinātnes virsmērķis ir cilvēka veselība, atklājumi šajā nozarē iedvesmo un stimulē daudzas citas zinātnes jomas, sākot ar ķīmiju un materiālzinātnēm un beidzot ar socioloģiju un ētiku.
Medicīnas un veselības zinātnes (MVZ) vēsturiski ir bijušas starp padziļinātakajām jomām  nacionālajā pētniecības vidē, un tādas tās arī ir joprojām. Neskaitāmas mūsdienu iniciatīvas šo jomu papildina arī nākotnei. Globāli vienotajā medicīnas pasaulē pieprasījums pēc pētījumiem un pētniekiem krietni pārsniedz piedāvājumu.