researchLatvia
zinātnes nozares
bioekonomika
Bioekonomika ilgtspējīgai attīstībai
Paragraphs

Bioekonomika ilgtspējīgai attīstībai

Lauksaimniecības un pārtikas ražošanas jomās izmantotās biotehnoloģijas, kas radītas, balstoties uz molekulāriem un bioķīmiskiem atklājumiem, šobrīd ieņem vienlīdz nozīmīgu vietu līdzās tradicionālajām metodēm. Arī mežniecība kļūst arvien vairāk starpdisciplināra, pateicoties ķīmijas, medicīnas, farmakoloģijas un citu zinātņu pētniecībai.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR uzskatāmi demonstrē izcilību dažādās bioekonomikas sfērās, praktizējot starpdisciplināru un starptautisku pētniecību. Šis institūts ir vadošais spēks vairākās jomās, pateicoties teicamai pētniecības kvalitātei, augsta līmeņa speciālistiem un moderniem tehniskajiem resursiem. Pārtikas ražošanas jomā līdzīgi izceļas Dārzkopības institūts, kas specializējas augu selekcijā un dažādošanā, dabai draudzīgā dārzniecībā, uzglabāšanas tehnoloģijās un vispārējā bioloģijas pētniecībā. Plaša spektra sadarbība starp šo institūtu un pārtikas ražotājiem ir veicinājusi jaunu pārtikas produktu rašanos. Bioekonomika attīstās arī pateicoties institūta sadarbībai ar farmācijas un kosmētikas industrijām.
Tādi pētniecības un attīstības giganti kā Latvijas valsts meži (LVM) un pasaulē vadošais bērza saplākšņa produktu ražotājs Latvijas finieris ir labi piemēri rūpniecības sadarbībai ar mežniecības zinātni. Šī sadarbība gan galvenokārt ir fokusēta uz koksnes un līdzīgu produktu attīstību. LVM pakļautībā esošais Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava ir valsts līmeņa mežzinātnes centrs, kas specializējas mežu kultivēšanā, selekcijā, slimību apkarošanā, kā arī savvaļas dzīvnieku paradumu izpētē. Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts spēlē būtisku lomu dabai draudzīgu, mazatkritumu tehnoloģiju attīstībā. Šīs tehnoloģijas paredzētas konkurētspējīgu materiālu un biomasas produktu radīšanai. Tā kā meži klāj gandrīz pusi no visas valsts platības, pētniecībai ir viegli pieejami visa veida materiāli un eksperimentālas mežu platības.