researchLatvia
zinātnes nozares
Zināšanu lietišķā vērtība
Paragraphs

Zināšanu lietišķā vērtība

Latvijā inženierzinātņu joma ir plaši pārstāvēta. Tā sevī ietver gan enerģijas ražošanas, ilgtspējīgas apbūves un cirkulārās rūpniecības risinājumus, gan arī jaunu digitālo ierīču un pētniecības rīku radīšanu. Mūsdienu inženierija rada jaunas medicīnas, komunikāciju un bioekonomikas tehnoloģijas.

Gluži tāpat kā citviet pasaulē, arī Latvijā inženierija nozīmē teorētisko zināšanu pielietojumu, lai radītu iekārtas, materiālus, ierīces un sistēmas. Šīs pielietojamības, kas spēj īstenoties tik dažādos veidos, galvenais mērķis ir radīt vērtību cilvēkiem, organizācijām un sabiedrībai kopumā. Mūsu inženieri šo mērķi īsteno dažādos veidos.

Darbojoties modernā ES līmeņa pētniecības infrastruktūrā, pieaug labi apmācītu un starptautiski pieredzējušu pētnieku un zinātnieku skaits. Arī teicama darba ētika un pieaugošs atbalsts no valdības puses padara Latvijas pētniecību konkurētspējīgu inženierzinātnēs un ar tām saistītajās jomās. Šajā sakarā Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) tiecas kļūt par ievērojamāko inženiertehnisko centru visā Baltijas jūras reģionā. Arī Latvijas Universitātes (LU) institūti ir radījuši spēcīgus kompetences centrus.