researchLatvia
zinātnes nozares
dabaszinātnes
Lielo datu daba
Paragraphs

Lielo datu daba

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir trešā lielākā nozare Latvijas eksportā un turpina strauju izaugsmi. Straujš vadošo IKT uzņēmumu iekšējo pētniecības un attīstības iespēju pieaugums, kā arī plaša sadarbība ar pētniecības iestādēm sola lielu nozares potenciālu Latvijā.
Digitālā revolūcija ir ieviesusi pārmaiņas visās dabas un dzīvības zinātnes nozarēs. Papildus jaunai pētniecības instrumentu paaudzei un plašākām sadarbības iespējām, “lielo datu” ieviešana ir krasi mainījusi daudzus dabaszinātņu aspektus. Ķīmisko, ģenētisko vai fizikālo analizatoru, integrētu datu ieguves sistēmu un simulāciju radīti, milzīgie datu masīvi norādīja jaunas fiziskās realitātes iezīmes, pavēra jaunas sadarbības iespējas un veicināja uzdevumorientētus starpdisciplinārus projektus.
‘’Lielo datu” izmantošana veicina jaunu starpdisciplināro dabaszinātņu apakšjomu izaugsmi un attīstību. Strukturālā bioloģija un sistēmu bioloģija ir divi piemēri, kuros ķīmijas, IKT, bioloģijas un fizikas eksperti risina dzīvo organismu organizācijas pamatjautājumus. Lielu datu izmantošanas un starpdisciplināras sadarbības rezultātā ir kļuvusi iespējama gudro zāļu izstrāde (LOSI), jauni biotehnoloģijas procesi (LU, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts), jaunas paaudzes vakcīnu izstrāde un mērķtiecīga vēža ārstēšana (LBMC).