researchLatvia
zinātnes nozares
Izrāviena dimensijas
Paragraphs

Izrāviena dimensijas

Inženierija kalpo par galveno saikni starp pētniecību un ekonomiskām un biznesa vajadzībām. Tā kā Latvijas ekonomika tiecas augstākas pievienotās vērtības un apjomīgu zināšanu radītu produktu un pakalpojumu virzienā, pētniecības un zināšanu lietišķā nozīme strauji aug.

Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses ekselences centrs CAMART2 ir reģionāli nozīmīgs projekts ar ievērojamu komercializācijas potenciālu, kas sniedz iespējas efektīvi sadarboties starptautiskajā pētniecības un jaunatklājumu tirgū. Šis projekts noris LU Cietvielu fizikas institūtā, un tā mērķis ir veicināt plašas jaunatklājumu un tehnoloģiju ekosistēmas izveidi viedo materiālu pētniecības jomā. Starptautisku atpazīstamību ir guvuši arī vairāki vietējie uzņēmumi, veicinot jaunu materiālu radīšanu.

Saskaņā ar ES ilgtermiņa politiku, viedās siltuma sistēmas un jaunu materiālu izpēte saules un ūdeņraža enerģijas ražošanai ir starp prioritārajām pētniecības nozarēm, jo tās atbild par ilgtspējīgu attīstību un enerģijas drošību. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts testē jaunus risinājumu celtnēm, kam enerģijas patēriņš ir tuvu nullei, turpretī Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts attīsta tehnoloģijas, kas taupītu enerģiju, tādejādi nodrošinot enerģijas patēriņa ziņā efektīvākus ražošanas procesus un alternatīvo enerģijas ieguves veidu integrāciju. Zaļās enerģijas pētniecības ietvaros Latvijā tiek izmantotas biometāna un biodīzeļa degvielas, kā arī saules un viļņu enerģijas alternatīvas. Inženierija, līdzās transportēšanai un loģistikai, ir būtiska zinātnes joma jaunu veidu mobilitātes attīstībai.

Ne tikai akadēmiskā vide un lielie biznesi, bet arī dinamiskā jaunuzņēmumu vide iedrošina jaunatklājumu garu, paātrina ideju pielietojumu praksē un rada nebijušas iespējas jaunu inženierijas zināšanu komercializācijai.