Bridging industry and academia data gap – the human side of it

5G Techritory 2023 forumā 19. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 13:00

Author
Zinātne Latvijai

13. oktobris, 2023. gads

5G Techritory 2023 forumā 19. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 13:00 norisināsies koprades pasākums "Bridging industry and academia data gap – the human side of it".  Pasākumu rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Augstākās izglītības un zinātnes IT koplietošanas pakalpojumu centru ar mērķi vienkopus pulcēt datu turētājus, pētniekus, politikas veidotājus un ekspertus.

Telekomunikāciju, savienoto ierīču un citu tehnoloģiju procesi rada arvien lielāku datu apjomu un arvien vairāk esam no tiem atkarīgi. Vienkāršas datu plūsmas un droša to izmantošana ir vērtība, kas ir plaši atzīta.

Koprades pasākuma laikā iedziļināsimies netehniskos izaicinājumos un bažās, kas saistītas ar datu izmantošanu akadēmiskajā vidē, piemēram, uzticības veidošanā starp pusēm, procedūru un līgumu izstrādē un izpratnes veicināšanā, lai nodrošinātu elastīgu, taču drošu datu izmantošanu eksperimentālām vajadzībām.

Būs iespēja dzirdēt ekspertu prezentācijas un piedalīties darba grupās, koncentrējoties uz netehniskiem jautājumiem, problēmām un iespējamiem risinājumiem no jebkuras perspektīvas. Darba valoda: angļu.

Dalība pasākumā ir bez maksas, ar ielūgumiem. Interesentiem lūgums rakstīt Kasparam Bērziņam: Kaspars.Berzins@vpc.lv.

Pasākums tiek nodrošināts ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.