Paragraphs
V Pasaules latviešu zinātnieku kongress "Zinātne Latvijai" - atklāšana

V Pasaules latviešu zinātnieku kongress "Zinātne Latvijai"

Author
Izglītības un zinātnes ministrija

28. augusts, 2023. gads

Tikšanās vieta tiem, kuriem sirds deg par Latviju un Latvijas zinātni!

2023. gada jūnijā V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa dalībnieki kopīgi pievērsās globālo izaicinājumu iespējamiem risinājumiem, kā arī atzīmēja Latvijas un latviešu zinātnes sasniegumus.

Kongresa trīs centrālās tēmas:

  • Digitālā transformācija;
  • Zaļā pārveide;
  • Zinātnes ietekme.

Kongresā uzstājās un diskutēja Latvijas un pasaules viedokļu līderi, kas pārstāv zinātni, akadēmisko vidi, valdību un uzņēmējdarbības jomu. Kongresā piedalījās arī Latvijas zinātnes ekosistēmas dalībnieki un iesaistītās puses – Latvijas un diasporas zinātnieki, jaunie zinātnieki, studenti, uzņēmēji, starptautiskie un vietējie sadarbības partneri, valdības, valsts pārvaldes un ārvalstu pārstāvniecību pārstāvji.

Kongresa uzdevumi:

  • Veicināt diskusijas par zinātnes pretspēku globālajiem izaicinājumiem un Latvijas lomu starptautiskās sadarbības procesos;
  • Veidot tikšanās platformu, kurā, apvienojot zinātnieku un viņu sadarbības partneru zināšanas un prasmes, sekmēt jaunu iniciatīvu kopradi;
  • Popularizēt Latvijas zinātnes sasniegumus un ietekmi, pievēršoties zinātnes mijiedarbībai ar sabiedrības, ekonomikas un rīcībpolitikas procesiem;
  • Analizēt Latvijas zinātnes kopējo arhitektūru un tās potenciālu attīstīties līdz izcilībai;
  • Nostiprināt zināšanu vērtību sabiedrībā, komunicējot par zinātnes pienesumu sabiedrības attīstībai un ekonomikas izaugsmei.

Kongresu organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Ārlietu ministriju, Latvijas zinātnes universitātēm (Latvijas Universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti), Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, Pasaules brīvo latviešu apvienību, Eiropas latviešu apvienību, Amerikas latviešu apvienību, Biedrību “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” (kustība #esiLV) un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Kongresa tiešraižu ieraksti pieejami “Zinātne Latvijai” Youtube kontā šeit, savukārt kongresā prezentētie stenda referāti aplūkojami zemāk:

V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai” tiek īstenots ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

Files
Document

LEJUPLĀDĒT PROGRAMMU.pdf

open
Files
Document

zinatne_lv_analitisks_apkopojums_2023_kongress.pdf

open
Files
Document

zinatnes_parskats_2023.pdf

open
Files
Document

zinat_kongress_kopsavilkums_pol_rekomendacijas_2023_0.pdf

open