Izveidota pētniecības platforma "BioMedPharm" biomedicīnas virziena attīstībai Latvijā

Author
Latvijas Organiskās sintēzes institūts

17. oktobris, 2023. gads

Latvijas sešas vadošās biomedicīnas pētniecības organizācijas apvienojušas spēkus un izveidojušas inovatīvu pētniecības platformu "BioMedPharm", kas spēj īstenot jebkuras sarežģītības biomedicīnas pētījumu projektus. BioMedPharm konsorcija ideja radās pirms gada, kad tā dalībnieki kopīgi pieteicās Ekonomikas ministrijas Inovāciju fonda nozaru pētniecības programmas projektu konkursam. Sācies kā projekta pieteikums, BioMedPharm tagad ir kļuvis par spēcīgu un pastāvīgu vienību.

BioMedPharm dibinātāji ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Latvijas Universitāte (LU), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (BIOR), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

BioMedPharm misija ir uzlabot terapijas pieejamību, tādējādi samazinot mirstības un saslimstības rādītājus, kā arī veicināt sabiedrības vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanu. Savā darbībā platformas dalībnieki koncentrēsies uz zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģiju izstrādi, zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļvielu atklāšanas un attīstības pētījumiem, kā arī uz jaunu biomarķieru identificēšanu un precīzijas medicīnas risinājumu ieviešanu.

"Veidojot projektu, kā arī tā īstenošanas laikā, esam identificējuši savstarpējo papildināmību, kas mums kā vienotai platformai ļauj risināt starpnozaru pētniecības izaicinājumus. Šajā laikā esam nostiprinājuši esošās pētniecības partnerības, kā arī izveidojuši jaunas," sacīja Osvalds Pugovičs, viens no BioMedPharm platformas izveides iniciatoriem un OSI direktors. "Un pats galvenais, mēs esam panākuši savstarpēju uzticēšanos partneru kompetencei. Mūsdienu biomedicīnas zinātnes starpdisciplinārajos pētījumos šāda uzticēšanās ir milzīga vērtība."

BioMedPharm mērķis ir ne tikai izstrādāt nozīmīgus ārstēšanas risinājumus pacientiem, bet arī atbalstīt Latvijas farmācijas nozari tās virzībā uz globālās konkurētspējas nostiprināšanu. Ir būtiski, ka BioMedPharm dos ieguldījumu arī jaunu zināšanu radīšanā, risinot fundamentālās pētniecības problēmas.

"Esam gandarīti paziņot par BioMedPharm dibināšanu. 12. oktobris iezīmē nozīmīgu pavērsienu ceļā uz biomedicīnas pētījumu attīstību Latvijā,” piebilda Osvalds Pugovičs.

Vienošanās protokola parakstīšana starp Latvijas progresīvākajām biomedicīnas pētniecības organizācijām apliecina BioMedPharm partneru apņemšanos īstenot ilgtermiņa sadarbību.

Daloties ar labajiem prakses piemēriem un sekmējot pētniecības pārvaldības attīstību, BioMedPharm ir gatavs kļūt par sociālo partneri zinātnes politikas veidošanas diskusijās.

BioMedPharm vēlas pateikties PMNet forumam par atbalstu šī nozīmīgā notikuma publiskošanā un izsaka patiesu pateicību Ekonomikas ministrijai par līdzšinējo sapratni un atbalstu.

Plašāka informācija: Dr. Elīna Erdmane elina@osi.lv